Supervisie

Voor gedragstherapeuten, basis-psychologen, GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Psychiaters en Klinisch psychologen die een opleiding volgen is het mogelijk om ten behoeve van de officiële opleidingen supervisie te volgen met betrekking tot behandeling van individuele volwassenen, in het kader van Cognitieve gedragstherapie en Schematherapie. Ik ben geregistreerd supervisor van de NVP, VGCt , Vereniging voor Schematherapie en ISST. Deze supervisie kan in groeps- of individuele setting plaatsvinden, eventueel in-company.

Voor klinisch psychologen (i.o.), GZ-psychologen en psychotherapeuten met een ambitie om supervisor te worden, is het mogelijk om supervisie over supervisie te volgen nadat er een supervisorenopleiding is afgerond.

Supervisie of intervisiebegeleiding voor huisartsen en andere zorgprofessionals: Om zo goed mogelijk binnen de eerste lijn op het gebied van psychologische problemen te behandelen, namelijk zo snel, kort en zo dichtbij mogelijk de patiënt, kan er supervisie gegeven worden over diagnostiek, indicatiestelling en de toepassing van eenvoudige behandelmethodieken. Het op de juiste wijze volgen van een richtlijn voor de behandeling van depressieve klachten, angstklachten en andere problematiek kan soms genoeg zijn om een patiënt zonder medicatie verder te helpen of op de been te houden ter overbrugging naar een behandeling bij een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.