Psychotherapie

Wat is Psychotherapie?

Je hebt last van klachten en problemen, zoals angst, somberheid, spanning in relaties met anderen, weinig zelfvertrouwen en hebt besloten om hulp te zoeken. In psychotherapeutische behandeling hebben we aandacht voor klachten en problemen waarvan we nagaan op welke manier u er zelf een rol speelt. We gaan ervan uit misschien de omstandigheden niet meewerken, maar dat je uiteindelijk zelf degene bent die verandering in gang kan gaan zetten om uiteindelijk minder last kunt gaan hebben van hetgeen waarvoor je je aanmeldt.
Om met een klacht of probleem aan de slag te gaan beginnen we met het te proberen te begrijpen in het nu, het verleden en de toekomst. Hoe laat de klacht zich zien en beleven, hoe ga je er mee om? Is dat misschien door te vermijden, door te compenseren of door zich eraan over te geven? Hoe kijkt je naar jezelf, de ander en de wereld? En als er in de therapie meer begrip komt voor het probleem en het besluit valt te gaan veranderen, is het dan een kwestie van meer risico gaan nemen, of eerder meer afwachten of juist een hele andere weg kiezen? Psychotherapie begint meestal met veel vragen die je uiteindelijk de weg wijzen naar verandering.

Behandelvormen

In de praktijk wordt met twee vormen van psychotherapie gewerkt: Cognitieve gedragstherapie en Schematherapie, eventueel aangevuld met Mindfulness. Er wordt zowel klachtgericht gewerkt als gericht op persoonlijkheidsproblematiek. Persoonlijkheidsproblematiek duidt op een stabiel en duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en gedragingen. Mensen die hier last van hebben lopen vaak vast door de manier waarop zij omgaan met zichzelf en anderen. Dit komt vaak tot uiting in klachten waarmee mensen zich aanmelden. De therapie is er op gericht om deze patronen te doorbreken en daarbij kan het verband met het verleden worden onderzocht.

Aanmelding

Alle informatie over een psychotherapeutische behandeling (aanmelding, wachttijd, praktijkinformatie) bij Praktijk Eleonore Bak is ondergebracht bij PsyBreda. Als u hier klikt wordt u direct doorgestuurd. PsyBreda is een samenwerkingsverband van 3 praktijken.