Coaching

Als er geen duidelijke sprake is van klachten en problemen, maar wel vragen over jezelf of situaties waar je mee verder wilt, kunt je kiezen voor coaching. Het onderwerp van coaching kan uiteenlopende thema’s bevatten. Het thema kan heel praktisch zijn, zoals bv structuur aanbrengen in werk, studie of huishouden. Maar het kan ook breed zijn, zoals ontevredenheid in werk of privesituatie, en wil je gaan onderzoeken wat je zou kunnen doen om daar verandering in aan te brengen. Ook kan er sprake zijn van begeleiding of ondersteuning bij de terugkeer naar werk na uitval of burn-out. Coaching wordt niet door de zorgverzekeraars gefinancierd maar is voor eigen rekening. Soms is de werkgever bereid om bij te dragen.