Coaching

 Als er geen duidelijke sprake is van klachten en problemen die zijn terug te leiden naar een psychische stoornis, maar er wel vragen zijn over jezelf of situaties waar je mee verder wilt, kunt je kiezen voor coaching. Het onderwerp van coaching kan uiteenlopende thema’s bevatten. Het thema kan heel praktisch zijn, zoals bv structuur aanbrengen in werk, studie of huishouden. Het probleem kan ook minder praktisch zijn: een patroon van jezelf dat steeds terugkeert en je wilt proberen te veranderen of een moeilijkheid in een relatie tot iemand. Maar het kan ook breed zijn, zoals ontevredenheid in werk of privé-situatie, en wil je gaan onderzoeken wat je zou kunnen doen om daar verandering in aan te brengen. Ook kan er sprake zijn van begeleiding of ondersteuning bij de terugkeer naar werk na uitval of burn-out. In de meeste gevallen vindt coaching in een wat lagere frequentie plaats, altijd in gezamenlijke afstemming.

Coaching wordt niet door de zorgverzekeraars gefinancierd maar is voor eigen rekening. Er is geen verwijzing nodig van huisarts of andere instantie, je kunt jezelf aanmelden. Soms is de werkgever bereid om bij te dragen.

Je kunt rechtstreeks contact met me opnemen via eleonore.bak@gmail.com om na te gaan of coaching iets voor je kan betekenen.